SMIDSTRUP-SKÆRUP IDRÆTSFORENING
MIT SSIF
Dine personlige data. 

 

Foreningens forsikringsordning


Arbejdsskade forsikring:
- dækker situationer, hvor der kan ydes erstatning efter "lov om arbejdsskadesikring". Forsikringen dækker trænere/instruktører og foreningens personale. Den dækker også medlemmer, der udfører arbejde ud over det normale for medlemsskabet, f.eks. reperations- og vedligeholdelsesarbejde.

Ansvarsforsikring:
- dækker det erstatningsansvar en forening, bestyrelsesmedlemmer, instruktører, trænere og medlemmer kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen. Den dækker også arrangøransvar ved arrangementer af rent underholdende art som f.eks. sommerfester og bankospil.

Retshjælpsforsikring:
- dækker sagsomkostninger i retslige tvister i civile sager om forhold, der stammer fra udøvelse af foreningens arbejde.

Idrætsrejseforsikring:
- dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale, idrætsudøvere og gæster, der er inviteret til Danmark af foreningen.

Psykologisk krisehjælp:
- omfatter medlemmer, trænere, instruktører, frivillige, hjælpere, ledere, dommere, ægtefæller, børn, forældre og søskende. Dog er forældre til den skadelidte person altid omfattet af psykologisk krisehjælp.
Bliv medlem
Hvis du/dit barn er førstegangsmedlem i SSIF, skal vi bruge dine/dit barns persondata, før du kan melde dig på et hold, hvis du har været tilmeldt før, skal du blot vælge idrætsgren derefter hold.
Kalender
Besøg vores side 
Smidstrup Skaerup Idraetsforening | Tiufkjærvej 3 | 7000 Fredericia | Tlf.: +45 21778746