Ordensregler - Sikkerhedsinstrukser

Ordensregler for Smidstrup Skærup Motionscenter.

Vi håber, at medlemmerne vil finde forholdene indbydende og vil være med til at sikre at det er en fornøjelse at komme her.

Vi har kun nogle få regler, som bedes overholdt.

 1. Centeret må kun benyttes at foreningens medlemmer.
 2. For at kunne optages som medlem skal man være fyldt 14.
 3. Intet medlem må optage træningen før centerets udstyr og øvelser er gennemgået af en af foreningens instruktører.
 4. Den elektroniske nøglechip er personlig og må kun benyttes af det enkelte medlem.
 5. Et misbrug heraf vil føre til omgående inddragelse. Kontingent vil i den forbindelse være tabt.
 6. Tabes din nøgle skal det omgående meddeles til en fra bestyrelsen.
 7. Centrets brugere er selv ansvarlige for, at lokaler og udstyr er holdt ved lige.
 8. I tilfælde af fejl på udstyr bedes det straks meddeles til bestyrelsen.
 9. Alle former for doping er forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Vi er medlem af ”Anti-doping Danmark” som vil gennemføre uventede kontrolbesøg. Nægtelse af samarbejde med ”Anti-doping Danmark” vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 10. Træning i centeret er på eget ansvar.
 11. Udvalget træffer alle afgørelser i henhold til foreningens vedtægter, hvortil der henvises.

Vi vil altid gerne have gode idéer og forslag til forbedringer. Kontakt gerne et udvalgsmedlem, hvis du har ris eller ros.
 

Sikkerhedsinstrukser
I tilfælde af uheld, brand eller andre ulykker ring 112:

Oplys følgende til alarmcentralen:

 • Hvad er der sket
 • Hvor mange tilskadekomne
 • Det er sket i Smidstruphallen, Tiufkærvej 3,
  7000 Fredericia
 • Jeg ringer fra tlf. ........ og jeg hedder .........

Send en person ud for at modtage brandvæsen /ambulance.
Brandvæsenet orienteres om brandstedets/ ulykkesstedets beliggenhed, om skadens omfang samt, om at alle personer er ude eller om der er personer i fare.

 1. Gå ikke ind i røgfyldte lokaler, men luk straks døren til lokalet.
 2. Red personer i fare og advar andre, der kan komme i fare.
 3. Sluk branden, hvis det vurderes muligt med simpelt udstyr.
 4. Forlad bygningen i roligt tempo og luk dørene efter dig, men lås ikke.