Om SSIF

Om Smidstrup Skærup Idrætsforening

Smidstrup Skærup Idrætsforening er en flerstrenget forening med flere forskellige aktiviteter. 

Smidstrup Skærup Idrætsforening ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling hvert år omkring marts måned. Vedrørende vilkår om stemmeret og valgbarhed henvises til Smidstrup Skærup Idrætsforenings vedtægter.

Bestyrelsen er p.t. opdelt i følgende poster: Formand, kasserer og interne bestyrelsesmedlemmer. Herudover er valgt en suppleant.

Hver aktivitet har sit eget aktivitetsudvalg, der står for "den daglige drift". Der afholdes et årligt aktivitetsmøde, hvor de tilknyttede medlemmer vælger medlemmer til aktivitetsudvalget. 

I øjeblikket har Smidstrup Skærup Idrætsforening følgende aktiviteter:

  • Gymnastik
  • Fodbold
  • Håndbold
  • Badminton
  • Volleyball
  • Tennis 
  • Padel
  • Motionscenter
  • Løb

Man kan finde flere oplysninger om de enkelte aktiviteter ved at klikke på den enkelte aktivitet.