Børneattester

Alle idrætsforeninger skal fra den 1. juli 2005 indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver deres sam­tykke. Hvis den pågældende ikke giver sit sam­tykke, må han/hun ikke ansættes og virke i for­eningen.

Foreninger kan straffes med bøde, hvis de undla­der at tjekke de berørte trænere, instruktører og holdledere i kriminalregisteret.

Der skal indhentes børneattester på:

  • Trænere, instruktører, holdledere og assisten­ter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idræts­foreningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet fore­går på frivillig basis.
  • Trænere, instruktører, holdledere og assisten­ter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjek­kes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.

Håndtering fra SSIF:

Smidstrup-Skærup Idrætsforening har valgt at indhente oplysninger på samtlige trænere, instruktører, holdledere og udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer.

Flemming Knudsen vil for SSIF håndtere alle sager.

Alle positive børne-attester sendes DGI og ikke til SSIF selv. Vi gør brug af dette tilbud fra idrættens hovedorganisationer om professionelt at varetage modtagelsen af disse følsomme oplysninger. Konsekvenserne af attestens indhold vil blive drøftet mel­lem hovedorganisationens rådgivere og forenin­gens formand/bestyrelse.